خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

چگوه یک افکت براق و گرم را با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ  ایجاد کنیم.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در این آموزش با یکدیگر یاد خواهیم گرفت که چگونه با لایه بندی در فتوشاپ یک افکت براق و خیره کننده بر روی تکست یا همان متن را خلق کنیم.این آموزش ترجمه ی یکی از آموزش های تاتس پلاس می باشد.

ملزومات آموزش از لینکهای زیر قابل دریافت است:

Font

Green Met­al Pat­tern

قبل از اینکه آموزش را شروع کنیم این نکته را یاد آور می شوم که برای دسترسی راحت ترِ شما ، من ملزومات آموزش (فونت و پترن )، فایل پی اس دی اصلی و فایل پی دی اف شده ی این آموزش را در یک فایل برای دانلود قرار داده ام که در صورت تمایل می توانید آنها را تهیه و دانلود کنید.

برای  شروع ابتدا فایل green_metal_pattern را در فتوشاپ نصب می کنیم.با دابل کلیک کردن بر روی فایل پترن ، می توانیم آن را نصب کنیم.

از قسمت  File > New یک سند جدید در فتوشاپ ایجاد می کنیم.اندازه ای که م پیشنهاد می کنم به شرح زیر است.

Width to 600 px

 Height to 500 px

 Res­o­lu­tion  72 dpi

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

یک کپی از لایه یBack­ground  می گیریم از مسیر   Lay­er > Dupli­cate Lay­er > OK و یا با کلیدهای ترکیبی Ctrl + J هم می شود اینکار را انجام داد.نام این لایه را به  Back­ground Pat­tern تغییر می دهیم.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

یک تکسچر را بوسیله ی Pat­tern Over­lay برای آن قرار می دهیم.به مسیر  Lay­er> Lay­er Style > Pat­tern Over­lay  بروید و پترنی  green_metal_pattern  که در ابتدای کارلود کرده بودیم را انتخاب می کنیم.بر روی   Snap to Ori­gin  کلیک کنید که در طول آموزش هر زمان به این پترن نیاز داشتید با زدن   Lay­er> Lay­er Style > Pat­tern Over­lay  همین پترن انتخاب اول باشد.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در مرحله ی بعدی می بایست یک نور مرکزی بر روی این لایه ایجاد کنیم که در همان   Lay­er Style بر روی  Inner Shad­ow  رفته و تنظیمات رنگ و مقادیر را مانند عکس نمونه وارد کنید.با ایجاد سایه ی دور می توانیم مرکز را به لحاظ نوری بهتر نشان دهیم.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

نتیجه ی زیر را خواهید داشت.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در اینجا می خواهیم یک رفلکشنِ نوری خوب را بر روی بک گراند اضافه کنیم.در همین   Lay­er Style  که باز است به قسمت  Bev­el & Emboss رفته و مقادیری که در عکس ها می بینید را وارد کنید.

البته می توانید به انتخاب خودتان رنگها و نور ها را ایجا کنید.در اینجا ، مقادیری که وجود دارد برای آموزش و متناسب با هدف تمرین ما می باشد.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

پس از اعمال این تنظیمات باید نتیجه ی زیر را داشته باشید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خوب حالا نوبت به متن مورد نظرمان میرسد.من در اینجا از کلمه انگلیسی درخشش استفاده می کنم.و با فونت Amaz Obitaem Ostrov Ital­ic آن را تایپ می کنم.اندازه ی فونت را بر روی  180 pt قرار می دهم و برای داشتنِ بهترین کیفیت فونت از نوار منو ابزار تایپ anti-alias­ing mod­را بر روی Sharp قرار می دهم.سپس از لایه ی تکست دو کپی می گیریم.بوسیله کلیدهای ترکیبی  Ctrl + J می توانیم اینکار را انجام دهیم. نام آنها را به ترتیبShine Mid   و   Shine Bot می گذاریم.عکس زیر می تواند به شما در واضح بودنِ توضیح کمک کند.دو تا از لایه های تکست را فعلا باید خاموش کنیم.برای فعالسازی ابزار تایپ نیز می توانید  به window>character بروید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

سپس به قسمت  Lay­er> Lay­er Style > Pat­tern Over­lay رفته و در قسمت باکس  Pat­tern پترن  green_metal_pattern را انتخاب می کنم.من قبلا برای بک گراند هم ، آن را استفاده کرده بودم.

Scale آن را بر روی  50% گذاشته و فراموش نکنید که  Snap to Ori­gin را فعال کنید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

حالا یک سایه ی بیرونی برای تکست ایجاد می کنیم. به مسیر Lay­er Style > Drop Shad­ow بروید و از مقادیری که در عکس می بینید استفاده کنید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

Gra­di­ent Over­lay  را نیز فعال کرده و تنظیمات عکسهای زیر را برای آن اعمال کنید.می خواهیم یک طیف نوری و رفلکشن بر روی تکست ایجاد کنیم.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

یکی از زیباترین افکت های شیشه ای که در آیکون های برخی اپلیکیشن ها میبینید ، جذابیت خاصی به نوشته ی ما خواهد داد.می خواهیم برای تکست ، این افکت را ایجاد کنیم. Bev­el& Emboss را فعال کرده و تنظیمات عکس های زیر را برای آن قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

پس از اعمال این استایل نتیجه زیر را با یکدیگر خواهیم داشت.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

به قسمت Satin  رفته و آنرا فعال می کنیم با تنظیمات رنگ و مقادیر عکس نمونه ی زیر.می خواهیم کمی روشنایی بر رو ی تکست ایجاد کنیم.دقت کنید در قسمت  Con­tour باید  Pre­set  آن را بر روی  Cove – Deep  قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

استایل  Inner Glow  را فعال کنید و یک درخشندگی درونی برای دور تکست با تنظیمات و مقادیرِ عکس نمونه ایجاد کنید. در قسمت  Con­tour باید  Pre­set  آن را بر روی  Cone  قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

حالا تقریبا  می خواهیم اثر یک قاب نازک رابرای تکست قرار دهیم.یک خط سختِ نازک برای دور تکست با تنظیمات زیر با استفاده از استایل  Stroke  ایجاد می کنیم.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در این مرحله می خواهیم زیبایی خاصی را برای تکست ایجاد کنیم.استایل  Out­er Glow  را فعال می کنیم و یک نور پس زمینه برای تکست قرار می دهیم. در قسمت  Con­tour باید  Pre­set  آن را بر روی  Cone  قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

به سراغ لایه ی  Shine Mid  رفته و آن را فعال می کنیم.از قسمت تنظیمات تایپ ، مقدار  VA  را بر روی  -60  قرار داده و به این وسیله فاصله ی حروف را به هم نزدیک می کنیم.دقت داشته باشید قبل از اینکار پاراگرافِ فونت را بر روی  آیکونِ وسط چین قرار داده باشید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

حالا یک نور و درخشندگی باید از بالا به پایین برای این تکست قرار دهیم که بطور طبیعی بخشی از عناصر اصلی بشود.برای این منظور بلندینگ آپشن این لایه را باز کرده و برای Lay­er Style  آن از  استایل  Gra­di­ent Over­lay  را فعال کرده و تنظیمات عکسِ نمونه را برای آن قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

یک استایل  Inner Shad­ow  هم با مقادیر و تنظیمات زیر ، برای زیباتر شدن قرار دهید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در این مرحله می خواهیم سایه هایی ایجاد کنیم که بتوانیم جدا بودن متن از پس زمینه را نشان دهیم.میتوانیم از مسیر Lay­er Style  یک  Drop Shad­ow   با مقادیر درون عکس نمونه برای ایجاد سایه استفاده کنیم و یک درخشندگی بیرونی با استفاده از استایل  Out­er Glow برای تکست قرار دهیم.این مقادیر برای این دو استایل در عکس های زیر به صورت واضح موجود است.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

برای مرحله ی پایانی لایه ی  Shine Bot   را فعال کرده و ارتفاع فونت را با زیاد کردن  مقدار  ver­ti­cal­ly scale  به  115%  و جای گذاری فونت   را نسبت به فونت اصلی به مقدار  -10 pt  قرار دهید.عکس زیر را ببینید به شما کمک می کند.البته فیلم این آموزش هم تهیه شده و هر قسمتی از آموزش را که ابهامی در آن هست می توانید با نگاه کردن فیلم  آن را رفع کنید و بهتر متوجه بشوید.بلند مودِ لایه ی را بر روی  Vivid light  قرار دهید تا در انتها نتیجه ی زیر را داشته باشید.

خلق افکت براق و گرم با استفاده از Layer Style بر روی متن درفتوشاپ

در این آموزش یاد گرفتیم که چگونه با ایجاد سه لایه و استفاده از بخش مهم    Layar Style در فتوشاپ چگونه به یک متن یک کلمه ای ، تمرکز نوری از پس زمینه را با افکت های درخشان قرار دهیم.طور ی که با جلوه ای طبیعی مواجه شویم.امیدوارم تکنیک ها و ترفند های بکار رفته دراین آموزش برای شما عزیزان  مفید واقع بشود و بتوانید در گپروژه های خود از آنها نهایت استفاده راببرید.

این آموزش ترجمه ی آموزشی بود از آقای Enrique Eli­cabe

نمونه کارهای ایشان را می توانید از لینک زیر ببینید.

Enrique Eli­cabe Port­fo­lio

برای رفع ابهامات در توضیحات متنی ویدیوی آموزش هم قرار داده شده که در کنار آموزش نوشتاری می توانید استفاده کنید.

download video