آموزش های رایگان

آموزش نقاشی دیجیتال و اجرای دو تکنیک از تکنیک های آن
 
آشنایی با قلم نوری Wacom و مجموعه ای از براش های نقاشی دیجیتال

۳۶ آموزش ویژه و حرفه ای از آقای پاتریک با زبان انگلیسی